Vuk Radović – Publikacije

Knjige:

I Dela monografskog karaktera

 • “Mere odbrane akcionarskog društva od preuzimanja kontrole”, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Službeni glasnik, Beograd, 2008 (XXI, 514 str.), prerađena i dopunjena doktorska disertacija
 • “Mere odbrane akcionarskog društva od preuzimanja kontrole”, doktorska disertacija odbranjena na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2007 (583 strane)
 • “Posebni stečajni postupci” i “Posebne likvidacije” u Priručniku za stečajne upravnike, Intermex, Beograd, 2006, str. 360-383 i 432-436
 • “Individualni stečaj”, Dosije, Beograd, 2006 (316 strana), prerađen i dopunjen magistarski rad
 • “Stečaj nad imovinom fizičkog lica”, magistarski rad odbranjen na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2003 (292 strane)

II Priručnici

 • “Korporativno upravljanje – priručnik (dopunjeno izdanje)”, International Finance Corporation, Beograd, 2008 (459 strana) – adaptacija ruskog priručnika za korporativno upravljanje srpskom pravu
 • “Corporate Governance – Manual (updated edition)”, International Finance Corporation, Beograd, 2008 (459 strana) – adaptacija ruskog priručnika za korporativno upravljanje srpskom pravu na engleskom jeziku
 • “Korporativno upravljanje – priručnik”, International Finance Corporation, Beograd, 2007 (180 strana) – adaptacija ruskog priručnika za korporativno upravljanje srpskom pravu
 • “Corporate Governance – Manual”, International Finance Corporation, Beograd, 2007 (178 strana) – adaptacija ruskog priručnika za korporativno upravljanje srpskom pravu na engleskom jeziku

III Uredništva

 • “Korporativno upravljanje – drugi deo (zbornik radova)”, urednik sa prof. dr Mirkom Vasiljevićem, Univerziteta u Beogradu Pravni fakultet, 2009 (437 strana)
 • “Korporativno upravljanje – zbornik radova”, urednik sa prof. dr Mirkom Vasiljevićem, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2008 (330 strana)

Članci

IV Članci

V Stručna mišljenja

VI Prikazi

 • Nebojša Jovanović, Berzansko pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2009, Pravo i privreda, br. 9-12/2009, str. 145-149
 • Mirko Vasiljević, Korporativno upravljanje – pravni aspekti, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Profinvest d.o.o., Beograd, 2008, Pravo i privreda, br. 1-4/2008, str. 201-208

VII Prilozi

 • “Pravo privrednih društava”, Pravo i privreda, br. 9-12/2008, str. 126-131