ODRŽANA XVII HARMONIUSOVA ŠKOLA PRAVA

XVII HARMONIUS-ova škola prava, međunarodna konferencija o pravu u Jugoistočnoj Evropi, u organizaciji udruženja Harmonius i Pravosudne akademije, održana je 25. novembra 2022. godine, na temu: “Offline v online: Zajedničke vrednosti i fundamentalna prava?”. Ovogodišnja HARMONIUS škola prava održana je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Konferencija se mogla pratiti i onlajn, putem Webex platforme.

Učesnike međunarodne konferencije, polaznike Pravosudne akademije i studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pozdravili su uvodnom rečju prof. dr Nenad Tešić, predsednik udruženja Harmonius, direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić kao i prodekan za nastavu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Bojan Milisavljević.

Na četiri panela posvećenih aktuelnim pitanjima i temama iz oblasti međunarodno-javnog prava, osnovnih prava, javnog prava sa posebnim osvrtom na radno-pravne teme, kao i privatnog prava, kojima je moderirao prof. dr Nenad Tešić, prezentovano je 13 naučnih radova. Učešće u radu uzeli su profesori, docenti i doktorandi sa Pravnih fakulteta u Beogradu, Osijeku, Rijeci, Skoplju, Banjoj Luci kao i advokati i predstavnici državnih institucija. Izlaganja su pratile zanimljive diskusije između polaznika i predavača. Panelima su prisustvovali polaznici i zaposleni na Pravosudnoj akademiji kao i nastavnici i studenti različitih nivoa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon radnog dela usledile su završne reči organizatora skupa kao i dodela sertifikata učesnicima ovogodišnje konferencije.

Svi radovi izloženi na ovom međunarodnom skupu biće objavljeni u novom broju časopisa Harmonius – Journal for Legal and Social Studies in South East Europe, 2022.

Program konferencije

Poziv za učešće u radu XVI Harmoniusove škole prava

Koristimo priliku da vas obavestimo da su počele pripreme za ovogodišnju
XVI Harmoniusovu školu prava, koja će se održati 26. novembra u Beogradu.

Tema Harmoniusove škole je

AKO JE SPORA PRAVDA PROKLETSVO”, DA LI JE E – PRAVDA „BLAGOSLOV”? 

Bilo bi nam veliko zadovoljstvo i da ove godine dođete i uzmete učesće u
radu Harmoniusove škole prava.

Rok za slanje radova, koji će biti objavljeni u broju 2021/1 časopisa
Harmonius, Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, je
1. oktobar 2021. godine. Podsećamo vas da je naš časopis uključen u bazu HeinOnline u okviru Law Journal Library, te se radovi objavljeni u časopisu mogu pretraživati i u okviru ove prestižne baze.

Uputstvo za autore možete pronaći posredstvom linka:

https://www.harmonius.org/wp-content/uploads/2014/10/Harmonius-Instructions.pdf

Poziv možete proslediti i drugim kolegama, koji bi bili spremni da uzmu učešće u radu naše konferencije.

U nadi da ćemo nastaviti našu saradnju, srdačno vas pozdravljamo,

Prof. dr Mirjana Radović
Doc. dr Milena Đorđević
Doc. dr Nenad Tesić
Doc. dr Filip Bojić

ODRŽANA XV HARMONIUSOVA ŠKOLA PRAVA

XV HARMONIUS-ova škola prava, međunarodna konferencija o pravu u Jugoistočnoj Evropi, u organizaciji udruženja Harmonius, IRZ (Deutsche Stifung für International Rechtliche Zusammenarbeit) i Pravosudne akademije, održana je 27. novembra 2020. godine, na temu: “Koga da slavimo zakonodavca Justinijana ili zakonopisca Tribonijana?”. Ovogodišnja HARMONIUS škola prava je, iz epidemioloških razloga kao i u skladu sa poštovanjem predloženih mera zaštite usled pandemije izazvane COVID-19, održana virtuelno, u online formi na WEBEX platformi.

Učesnike međunarodne konferencije, polaznike Pravosudne akademije i studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pozdravili su uvodnom rečju doc. dr Nenad Tešić, predsednik udruženja Harmonius, dr. Stefan Pürner, advokat, director Odseka “South – East Europe I” (Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora, Srbija) u IRZ  i direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić.

Na uvodnom panelu, posvećenom aktuelnoj temi posledica pandemije COVID -19 govorio je dr Stefan Pürner kao i prof. dr Dejan Bodul sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Rijeci. Na sledeća četiri panela prezentovano je 14 radova, a učešće u radu su uzeli predavači sa Pravnih fakulteta u Beogradu, Osijeku, Trebinju, Skoplju, Rijeci kao i advokati i sudije iz Srbije i Hrvatske. Izlaganja su pratile zanimljive diskusije između polaznika i predavača.

Svi radovi izloženi na ovom međunarodnom skupu objavljeni su u novom broju časopisa Harmonius – Journal for Legal and Social Studies in South East Europe 2020/1.

Program konferencije

Link i program za XV Online Harmoniusovu školu prava

Poštovane koleginice i kolege,

ove godine zbog poznatih okololnosti XV Harmoniusova škola prava će se održati online. Ispod se nalazi program konferencije i link za pristup pomoću Cisco Webex sistema

PROGRAM

Pristup online konferenciji

Pristupni kod: 175 220 2208
Lozinka: harmonius

Link za pristup https://ppma.webex.com/ppma/j.php?MTID=m540984abb7db72f36af8b88f7df942f3

 

Poziv za učešće u radu XV Harmoniusove škole prava

Koristimo priliku da vas obavestimo da su počele pripreme za ovogodišnju
XV Harmoniusovu školu prava, koja će se održati 27. novembra u Beogradu.

Tema Harmoniusove škole je “KOGA DA SLAVIMO ZAKONODAVCA JUSTINIJANA ILI
ZAKONOPISCA TRIBONIJANA?” / “IUSTINIANUS OR TRIBONIANUS, TO WHOМ LAWYERS
SHOULD PAY A TRIBUTE?”.

Bilo bi nam veliko zadovoljstvo i da ove godine dođete i uzmete učesće u
radu Harmoniusove škole prava.

Rok za slanje radova, koji će biti objavljeni u broju 2020/1 časopisa
Harmonius, Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, je
15. septembar 2020. godine. Podsećamo vas da je naš časopis uključen u
bazu HeinOnline u okviru Law Journal Library, te se radovi objavljeni u
časopisu mogu pretraživati i u okviru ove prestižne baze.

Uputstvo za autore možete pronaći posredstvom linka:

https://www.harmonius.org/wp-content/uploads/2014/10/Harmonius-Instructions.pdf

Poziv možete proslediti i drugim kolegama, koji bi bili spremni da uzmu
učešće u radu naše konferencije.

U nadi da ćemo nastaviti našu saradnju, srdačno vas pozdravljamo,

Prof. dr Mirjana Radović
Doc. dr Milena Đorđević
Doc. dr Nenad Tesić
Doc. dr Filip Bojić

Održana XIV Harmoniusova škola prava

U Beogradu je u hotelu Moskva, 29. novembra 2019. godine, a u organizaciji udruženja Harmonius, IRZ (Deutsche Stifung für International Rechtliche Zusammenarbeit) i Pravosudne akademije održana XIV Harmoniusova škola prava na temu „Pravni transplanti – pozajmljivanje normi ili pritajena borba za pravnu nadmoć/Legal Transplants – Borrowing Norms or Silent War for Legal Supremacy”. Učesnike međunarodne konferencije, polaznike Pravosudne akademije i studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pozdravili su na svečanom otvaranju doc. dr Nenad Tešić, predsednik udruženja Harmonius, dr. Stefan Pürner, Attorney at Law, Head of Section for “South – East Europe I” (Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Montenegro and Serbia) u IRZ  i direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić.

U ovodnoj sesiji, o samoj temi konferencije, ali i časopisu Harmonius– Journal for Legal and Social Studies in South East Europe,  govorila je Dr Christa Jessel-Holst sa Maks Plank Instituta u Hamburgu, a zatim je dr. Stefan Pürner održao sadržajno predavanje na temu „The Influence of Soil, Climate and Farmers Skills and Needs on the Possibility to Translplant both Plants and Legal Norms“. Na konferenciji je potom prezentovano 28 radova iz različitih oblasti prava, a učešće u radu konferencije su uzeli predavači sa pravnih fakulteta i naučnih instituta iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Kosovske Mitrovice, Zagreba, Ljubljane, Rijeke, Skoplja, Osijeka, Zenice i Viteza.  Izlaganja su pratile zanimljive diskusije između polaznika i predavača.  Na kraju konferencije, učesnicima su uručeni sertifikati od strane Dr Christa Jessel-Holst. Radovi izloženi na ovom međunarodnom skupu objavljeni su u novom broju časopisa Harmonius – Journal for Legal and Social Studies in South East Europe, koji Harmonius

Program konferencije