Poziv za učešće u radu XVIII Harmoniusove škole prava

XVIII HARMONIUS-OVA ŠKOLA PRAVA

POSLOVNI I PRAVNI IZAZOVI OTVORENOG BALKANA

Međunarodna Konferencija o Pravu u Jugoistočnoj Evropi

Beograd, 24. XI 2023.

PDF