Poziv za učešće u radu XIX Harmoniusove škole prava

Međunarodna Konferencija o Pravu u Jugoistočnoj Evropi

Zlatibor, 20-23. X. 2024.

USKLAĐIVANJE PRAVA U NEKADAŠNJEM „BURETU BARUTA”: KAKO OJAČATI ZAJEDNIČKO BALKANSKO TRŽIŠTE ZASNOVANO NA ČETIRI SLOBODE?

PDF