Ciljevi

U okviru svog osnovnog cilja Harmonius se naročito zalaže za:

  • Vladavinu prava
  • Obrazovanje bez granica i nauku bez predrasuda
  • Intenzivnu saradnju mladih naučnika i univerziteta u regionu jugoistočne Evrope
  • Jačanje demokratskih institucija i civilnog društva
  • Suzbijanje svih oblika korupcije
  • Zaštitu osnovnih ljudskih i kulturnih vrednosti.