Beogradski Centar za Bio-pravo

(Biomedicinsko pravo, Biofarmaceutsko pravo, Biotehnološko pravo i Bioetika)

Harmonius je osnovao Beogradski Centar za Bio-pravo u cilju promocije i unapređenje pravnih grana kojima se u pravnoj nauci Jugoistočne Evrope ne posvećuje dovoljna pažnja, kao što su: Biomedicinsko pravo, Biofarmaceutsko pravo, Biotehnološko pravo i Bioetika.

Planirane aktivnosti:

  • organizacija naučnih i stručnih konferencija,
  • sajmova,
  • kontinuirane edukacije,
  • radionica i sl.