Delatnost

HARMONIUS ostvaruje svoje ciljeve kroz :

  • naučne i istraživačke aktivnosti
  • izdavaštvo
  • organizovanje naučnih konferencija i javnih rasprava
  • organizovanje seminara, “radionica” , “letnjih škola” i studentskih takmičenja
  • saradnju sa domaćim i stranim univerzitetima, institutima, strukovnim udruženjima kao i drugim organizacijama i institucijama koje se bave harmonizacijom, istraživanjem i primenom prava
  • savetovanu aktivnost u izradi strategija, preporuka, modela i nacrta zakona.