Naučni skupovi

naucniHARMONIUS u saradnji sa međunarodnim partnerima organizuje naučne konferencije koje pored svoje osnovne svrhe – razvoja nauke, imaju za cilj i jačanje saradnje mladih naučnika u regionu jugoistočne Evrope i razmenu iskustava sa njihovim kolegama iz EU.