Beogradski Centar za Medicinsko i Farmaceutsko pravo

Harmonius je osnovao Beogradski Centar za medicinsko i farmaceutsko pravo u cilju promocije i unapređenje ove grane prava kojoj se u pravnoj nauci i praksi Jugoistočne Evrope ne posvećuje dovoljna pažnja.

Planirane aktivnosti:

– organizacija naučnih i stručnih konferencija,

-kontinuirane edukacije,

-radionica i sl.