Javne rasprave

HARMONIUS aktivno učestuje u javnim raspravama u postupku izrade i usvajanja novih zakona i drugih opštih akata u zemljama jugoistočne Evrope.