O Nama

Osnivanje

Udruženje naučnika i istraživača u oblasti pravnih studija – HARMONIUS je osnovano 2007. godine sa sedištem u Beogradu i upisano je u odgovarajući registar na osnovu Rešenja Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije br. 130-024-00-02538/2007-07, na registarskom listu br. 4532 pod rednim brojem 13027, kao udruženje građana.

Rešenjem br. BU 4105/2010 Agencije za privredne registre (Registar uduženja) HARMONIUS je upisan u registar udruženja pod matičnim brojem 28015488.

Znak

logo

Znak (logo) HARMONIUS-a je otvorena knjiga sa ispisanim slovima IUS. Knjiga je krunisana i čuvaju je lavovi podignuti na zadnje noge.

Znak HARMONIUS-a jasno ukazuje da su vladavina prava, obrazovanje bez granica i nauka bez predrasuda vrednosti koje ovo udruženje i njegovi članovi ističu u prvi plan.

Ciljevi

U okviru svog osnovnog cilja Harmonius se naročito zalaže za:

 • Vladavinu prava
 • Obrazovanje bez granica i nauku bez predrasuda
 • Intenzivnu saradnju mladih naučnika i univerziteta u regionu jugoistočne Evrope
 • Jačanje demokratskih institucija i civilnog društva
 • Suzbijanje svih oblika korupcije
 • Zaštitu osnovnih ljudskih i kulturnih vrednosti.

Uprava

Predsednik
Prof. dr Nenad Tešić
Biografija

vuk_radovic

Predsednik programskog saveta
Prof. dr Vuk Radović
Biografija

filip_bojic

Menadžer za projekte
dr Filip Bojić
Biografija

Delatnost

HARMONIUS ostvaruje svoje ciljeve kroz :

 • naučne i istraživačke aktivnosti
 • izdavaštvo
 • organizovanje naučnih konferencija i javnih rasprava
 • organizovanje seminara, “radionica” , “letnjih škola” i studentskih takmičenja
 • saradnju sa domaćim i stranim univerzitetima, institutima, strukovnim udruženjima kao i drugim organizacijama i institucijama koje se bave harmonizacijom, istraživanjem i primenom prava
 • savetovanu aktivnost u izradi strategija, preporuka, modela i nacrta zakona.