Beogradski Centar za sportsko pravo

Harmonius je osnovao Beogradski Centar za sportsko pravo u cilju promocije i unapređenje ove grane prava kojoj se u pravnoj nauci i praksi Jugoistočne Evrope ne posvećuje dovoljna pažnja.

Planirane aktivnosti:

  • organizacija naučnih i stručnih konferencija,
  • kontinuirane edukacije,
  • radionica i sl.