Aktivnosti

Naučni skupovi

naucniHARMONIUS u saradnji sa međunarodnim partnerima organizuje naučne konferencije koje pored svoje osnovne svrhe – razvoja nauke, imaju za cilj i jačanje saradnje mladih naučnika u regionu jugoistočne Evrope i razmenu iskustava sa njihovim kolegama iz EU.

Javne rasprave

javne
HARMONIUS aktivno učestuje u javnim raspravama u postupku izrade i usvajanja novih zakona i drugih opštih akata u zemljama jugoistočne Evrope.

Nagradni konkursi

Konkurs:

HARMONIUS-ova godišnja nagrada iz oblasti pravnih studija privatnog i poslovnog prava za najbolji

  • Studentski rad
  • Master rad
  • Doktorat

u regionu jugoistočne Evrope za 2011. godinu.

konkursi

Škole prava

Harmonius organizuje seminare, radionice i škole prava za mlade pravnike i studente na kojim pored predavača iz regiona predaju mladi naučnici iz EU, podstičući na ovaj način međunarodnu obrazovnu i kulturnu razmenu u oblasti prava.

Takmičenja studenata

takmicenja

STUDENTSKO TAKMIČENJE U LOBIRANJU:

LOBBYT 2011

ZA TRANSPARENTNO ODLUČIVANJE