ODRŽANA XV HARMONIUSOVA ŠKOLA PRAVA

XV HARMONIUS-ova škola prava, međunarodna konferencija o pravu u Jugoistočnoj Evropi, u organizaciji udruženja Harmonius, IRZ (Deutsche Stifung für International Rechtliche Zusammenarbeit) i Pravosudne akademije, održana je 27. novembra 2020. godine, na temu: “Koga da slavimo zakonodavca Justinijana ili zakonopisca Tribonijana?”. Ovogodišnja HARMONIUS škola prava je, iz epidemioloških razloga kao i u skladu sa poštovanjem predloženih mera zaštite usled pandemije izazvane COVID-19, održana virtuelno, u online formi na WEBEX platformi.

Učesnike međunarodne konferencije, polaznike Pravosudne akademije i studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pozdravili su uvodnom rečju doc. dr Nenad Tešić, predsednik udruženja Harmonius, dr. Stefan Pürner, advokat, director Odseka “South – East Europe I” (Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora, Srbija) u IRZ  i direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić.

Na uvodnom panelu, posvećenom aktuelnoj temi posledica pandemije COVID -19 govorio je dr Stefan Pürner kao i prof. dr Dejan Bodul sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Rijeci. Na sledeća četiri panela prezentovano je 14 radova, a učešće u radu su uzeli predavači sa Pravnih fakulteta u Beogradu, Osijeku, Trebinju, Skoplju, Rijeci kao i advokati i sudije iz Srbije i Hrvatske. Izlaganja su pratile zanimljive diskusije između polaznika i predavača.

Svi radovi izloženi na ovom međunarodnom skupu objavljeni su u novom broju časopisa Harmonius – Journal for Legal and Social Studies in South East Europe 2020/1.

Program konferencije

Poziv za učešće u radu XV Harmoniusove škole prava

Koristimo priliku da vas obavestimo da su počele pripreme za ovogodišnju
XV Harmoniusovu školu prava, koja će se održati 27. novembra u Beogradu.

Tema Harmoniusove škole je “KOGA DA SLAVIMO ZAKONODAVCA JUSTINIJANA ILI
ZAKONOPISCA TRIBONIJANA?” / “IUSTINIANUS OR TRIBONIANUS, TO WHOМ LAWYERS
SHOULD PAY A TRIBUTE?”.

Bilo bi nam veliko zadovoljstvo i da ove godine dođete i uzmete učesće u
radu Harmoniusove škole prava.

Rok za slanje radova, koji će biti objavljeni u broju 2020/1 časopisa
Harmonius, Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, je
15. septembar 2020. godine. Podsećamo vas da je naš časopis uključen u
bazu HeinOnline u okviru Law Journal Library, te se radovi objavljeni u
časopisu mogu pretraživati i u okviru ove prestižne baze.

Uputstvo za autore možete pronaći posredstvom linka:

https://www.harmonius.org/wp-content/uploads/2014/10/Harmonius-Instructions.pdf

Poziv možete proslediti i drugim kolegama, koji bi bili spremni da uzmu
učešće u radu naše konferencije.

U nadi da ćemo nastaviti našu saradnju, srdačno vas pozdravljamo,

Prof. dr Mirjana Radović
Doc. dr Milena Đorđević
Doc. dr Nenad Tesić
Doc. dr Filip Bojić

Poziv za učešće u radu XIV Harmoniusove škole prava

Poštovane koleginice i kolege,

koristimo priliku da vas obavestimo da su počele pripreme za ovogodišnju XIV Harmoniusovu školu prava, koja će se održati 29. novembra u Beogradu.

Tema Harmoniusove škole je “Pravni transplanti – pozajmljivanje normi ili pritajena borba za pravnu nadmoć” / “Legal Transplants – Borrowing Norms or Silent War over Legal Supremacy”.

Bilo bi nam veliko zadovoljstvo i da ove godine dođete i uzmete učesće u radu Harmoniusove škole prava.

Rok za slanje radova, koji će biti objavljeni u broju 2019/1 časopisa Harmonius, Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, je 15. septembar 2019. godine. Podsećamo vas da je naš časopis uključen u bazu HeinOnline u okviru Law Journal Library, te se radovi objavljeni u časopisu mogu pretraživati i u okviru ove prestižne baze.

Uputstvo za autore možete pronaći posredstvom linka: https://www.harmonius.org/wp-content/uploads/2014/10/Harmonius-Instructions.pdf

Poziv možete proslediti i drugim kolegama, koji bi bili spremni da uzmu učešće u radu naše konferencije.

U nadi da ćemo nastaviti našu saradnju, srdačno vas pozdravljamo.

S poštovanjem,

Prof. dr Mirjana Radović
Doc. dr Milena Đorđević
Doc. dr Nenad Tesić
Doc. dr Filip Bojić

XIII Harmoniusova škola prava

XIII Harmoniusova škola prava na temu Tamo gde je zakon kralj, sudska praksa je kraljica, održan je u Beogradu 30. novembra 2018. u  hotelu Moskva,Terazije 20.

Program 2018

Harmoniusova škola prava – Zlatibor 2012

HARMONIUS-ova Škola Prava
Zlatibor, 23-24.11.2012.

„Temelji pravnog sistema”

Dr VLADIMIR VULETIĆ
Bolonja – nekad i sad

Dr MARKO STANKOVIĆ
Novine u zakonu o Ustavnom sudu

UROŠ NOVAKOVIĆ
Vršenje roditeljskog prava

ĐURA ĐURIĆ
Stečaj danas

Dr NENAD TEŠIĆ
Zaštita poslovne tajne

Dr VESELIN SJEKLOĆA
Snaga prava u građevini

MILOŠ BJELANOVIĆ
Evidencija prava na nepokretnostima u RS

Harmoniusova škola prava – Zlatibor 2010

26-27 XI 2010. godine

 

PRAVA SLABIJE STRANE

 

Dr Vladimir Vuletić

Novi zakon o zaštiti potrošača

Miloš Stanković LL.M

Zaštita primaoca ugovornog izdržavanja

Ivana Dragić LL.M

Pravni subjektivitet EU u kontekstu Lisabonskog ugovora

mr Svetislav Kostić

Zlo(upotreba) stranih pravnih lica za izbegavanje

plaćanja poreza u Republici Srbiji

Mr Vanja Bajović

Sporazum o priznanju krivice

Filip Bojić

Zabrana diskriminacije na radu

 

Harmoniusova škola prava – Zlatibor 2009

27-28 XI 2009. godine

 

  TREBA LI SRBIJA EVROPSKOJ UNIJI

 

Mr Nenad Tešić

Sreća je lepa , samo kada je čuva bračni ugovor

Miloš Stanković LL.M

O nedostojnost ostaviočevog ubice

Marko Milutinović LL.M

Pravo pravnog lica na novčanu naknadu nematerijalne štete u EU

Đorđe Krivokapić LL.M

Žigovi, internet i sukob zakona

Ivana Dragić

“I bolje od originala” – zaštita žiga u EU

Filip Bojić

Mobilnost radnika u EU
 

Harmoniusova škola prava – Zlatibor 2008

27-28 XI 2008. godine

 

  KUDA IDE PRIVATNO PRAVO

 

Mr Vladimir Vuletić

Novo građansko pravo Evrope

Mr Nenad Tešić

Subjektivna prava na elektronskim dobrima

Miloš Stanković

Ugovori u sportu

Andrija Bednarik

Mesto Srbije na globalnom tržištu

Dušan Kosić

Odlučujuća bitka za strane investitore

Harmoniusova škola prava – Zlatibor 2007

UTICAJ PRAVNIH PRAVILA NA ŽIVOT POJEDINCA

 

Dr Vuk Radović:

I ja želim u stečaj

Mr Nenad Tešić:

Pravni status embriona “na hlađenju”

Mr Vladimir Vuletić:

Veština pravničke besede

Mr Vanja Bajović:

Položaj i zaštita svedoka saradnika

Ivan Đokić:

Teško ubistvo (čl. 114. KZ Republike Srbije)