XIII Harmoniusova škola prava

XIII Harmoniusova škola prava na temu Tamo gde je zakon kralj, sudska praksa je kraljica, održan je u Beogradu 30. novembra 2018. u  hotelu Moskva,Terazije 20.

Program 2018

Harmoniusova škola prava – Zlatibor 2012

HARMONIUS-ova Škola Prava
Zlatibor, 23-24.11.2012.

„Temelji pravnog sistema”

Dr VLADIMIR VULETIĆ
Bolonja – nekad i sad

Dr MARKO STANKOVIĆ
Novine u zakonu o Ustavnom sudu

UROŠ NOVAKOVIĆ
Vršenje roditeljskog prava

ĐURA ĐURIĆ
Stečaj danas

Dr NENAD TEŠIĆ
Zaštita poslovne tajne

Dr VESELIN SJEKLOĆA
Snaga prava u građevini

MILOŠ BJELANOVIĆ
Evidencija prava na nepokretnostima u RS

Harmoniusova škola prava – Zlatibor 2010

26-27 XI 2010. godine

 

PRAVA SLABIJE STRANE

 

Dr Vladimir Vuletić

Novi zakon o zaštiti potrošača

Miloš Stanković LL.M

Zaštita primaoca ugovornog izdržavanja

Ivana Dragić LL.M

Pravni subjektivitet EU u kontekstu Lisabonskog ugovora

mr Svetislav Kostić

Zlo(upotreba) stranih pravnih lica za izbegavanje

plaćanja poreza u Republici Srbiji

Mr Vanja Bajović

Sporazum o priznanju krivice

Filip Bojić

Zabrana diskriminacije na radu

 

Harmoniusova škola prava – Zlatibor 2009

27-28 XI 2009. godine

 

  TREBA LI SRBIJA EVROPSKOJ UNIJI

 

Mr Nenad Tešić

Sreća je lepa , samo kada je čuva bračni ugovor

Miloš Stanković LL.M

O nedostojnost ostaviočevog ubice

Marko Milutinović LL.M

Pravo pravnog lica na novčanu naknadu nematerijalne štete u EU

Đorđe Krivokapić LL.M

Žigovi, internet i sukob zakona

Ivana Dragić

“I bolje od originala” – zaštita žiga u EU

Filip Bojić

Mobilnost radnika u EU
 

Harmoniusova škola prava – Zlatibor 2008

27-28 XI 2008. godine

 

  KUDA IDE PRIVATNO PRAVO

 

Mr Vladimir Vuletić

Novo građansko pravo Evrope

Mr Nenad Tešić

Subjektivna prava na elektronskim dobrima

Miloš Stanković

Ugovori u sportu

Andrija Bednarik

Mesto Srbije na globalnom tržištu

Dušan Kosić

Odlučujuća bitka za strane investitore

Harmoniusova škola prava – Zlatibor 2007

UTICAJ PRAVNIH PRAVILA NA ŽIVOT POJEDINCA

 

Dr Vuk Radović:

I ja želim u stečaj

Mr Nenad Tešić:

Pravni status embriona “na hlađenju”

Mr Vladimir Vuletić:

Veština pravničke besede

Mr Vanja Bajović:

Položaj i zaštita svedoka saradnika

Ivan Đokić:

Teško ubistvo (čl. 114. KZ Republike Srbije)