Poziv za učešće u radu XVII Harmoniusove škole prava

XVII HARMONIUS-OVA ŠKOLA PRAVA

OFFLINE V ONLINE – ZAJEDNIČKE VREDNOSTI I FUNDAMENTALNA PRAVA

 Međunarodna Konferencija o Pravu u Jugoistočnoj Evropi

Beograd, 25. XI 2022