Harmoniusova škola prava – Zlatibor 2013

VIII Harmoniusova škola prava, Zlatibor, Srbija 05-08. XII 2013. – Pravna reforma u procesu pristupanja EU