Harmoniusova škola prava – Zlatibor 2007

UTICAJ PRAVNIH PRAVILA NA ŽIVOT POJEDINCA

 

Dr Vuk Radović:

I ja želim u stečaj

Mr Nenad Tešić:

Pravni status embriona “na hlađenju”

Mr Vladimir Vuletić:

Veština pravničke besede

Mr Vanja Bajović:

Položaj i zaštita svedoka saradnika

Ivan Đokić:

Teško ubistvo (čl. 114. KZ Republike Srbije)