Ostale aktivnosti u 2012. godini

481808_506791386020625_85700791_nF. Bojić, Počeci obezbeđivanja i prvi oblici zaštite osoba sa invaliditetom” (objavljeno u Zborniku radova “Zabrana diskriminacije osoba sa invaliditetom” u izdanju Službenog glasnika i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu).

N. Tešić, Prodaja i prenos potraživanja, 2012 (monografija u najavi)

Ivana Dragić, “Harmonisation of South East European States’ Legislation with the EU law”, September 10-14 2012, Tirana, Seels Network – Lawers for Europe, GIZ and Institut für Europaische Politik (IEP).

Promocija knjige “Uvod u pravo Nemačke”, Instituta za uporedno pravo, 02.02.2012 na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Milena Đorđević je učestvovala u organizaciji IV Beogradske arbitražne konferencije (http://wp2008.ius.bg.ac.rs/bac2012) 23. marta 2012. godine i V Belgrade Open Pre-moot-a (http://www.ius.bg.ac.rs/moot/2012%20premoot.htm) 24-25. marta 2012. godine.

Milena Đorđević je 22. juna 2012. godine s odlikom odbranila doktorsku disertaciju na temu Obim naknade štete zbog povrede ugovora o međunarodnoj prodaji robe.

M. Stanković, “Nasilje u porodici kao uzrok isključenja iz prava na nužni deo” referat na međunarodnom naučnom skupu “Nasilje u porodici” 9.03.2012. na PF u Beogradu.