Ostale aktivnosti u 2012. godini

45282_506799076019856_2068628765_nVuk Radović, Naknada članovima uprave akcionarskog društva (preporuke dobre prakse korporativnog upravljanja), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2011 (XVI, 541 str.)

B. Milosavljević, “Iscrpljenje unutrašnjih pravnih sredstava kao uslov za primenu diplomatske zaštite u međunarodnom pravu”, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, broj 1, 2012, str. 274-293

N. Petrović, Osiguranje od odgovornosti direktora i članova upravnog odbora akcionarskog drustva, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011, str. 387.
V. Vuletić, Postdoktorski kolokvijum iz privatnog prava, Zagreb 27-28. septembar 2012 – SEE Post Doctoral Colloquium in Private Law (Centre for South East European Law School Network (SEELS) and GIZ Open Regional Fund for South East Europe – Legal Reform), Zagreb, 27-28. September 2012

Zlatan Meškić, Slavko Đorđević, Daria Softić Kadenić, Okrugli sto na temu “Recepcija nemačkog prava u regionu” i promocija časopisa “Nova pravna revija-časopis za domaće, nemačko i evropsko pravo”, 15.mart 2012.godine, Beograd