Tragom rimskih institucija Viminacium 2012


Akademija za pravne studije HARMONIUS je, drugu godinu za redom, od ove godine u saradnji sa Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusamenarbeit (IRZ), u okviru Harmonius School of law organizovala projekat Tragom rimskih institucija.
Sedamdeset najtalentovanijih studenata prve godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predvođenih dr Nenadom Tešićem, predsednikom HARMONIUS-a i dr Vladimirom Vuletićem, direktorom studija Rimskog privatnog prava, od 15. do 17. novembra 2012. godine, boravili su na arheološkom lokalitetu VIMINACIUM.
Reč je o jednom od najreprezentativnijih i najvrednijih nalazišta iz perioda Rimskog carstva u Evropi. Nekadašnji glavni grad regije Gornje Mezije (Moesia Superior), koja, po svojoj teritoriji, odgovara prostoru današnje Srbije, i značajan rimski vojni utvrdni logor (castrum), sedište elitne Sedme Klaudijeve legije, očuvan je u značajnoj meri. Ostaci podzemnog sveta u koji su Rimljani sahranjivali svoje preminule, mozaika, nadaleko čuvenih rimskih termi i amfiteatra, svedoče i danas o veličini i arhitektonskoj monumentalnosti ovog velikog utvrđenja.
Smeštaj za učesnike je bio organizovan na obližnjem Srebrnom jezeru, živopisnom kraju koji čini jedan rukavac Dunava. Drugoga dana studenti su posetili I srednjovekovni grad Golubac.
Projekat je sproveden u kombinaciji stručnih predavanja i interaktivnog angažmana studenata, koji su pripremali naučne eseje iz različitih oblasti institucija rimskog prava.
Prilikom posete nalazištu, dr Nenad Tešić je otvorio skup, a za njim je dr Vladimir Vuletić govorio o uspešnoj saradnji HARMONIUS-a i IRZ-a, predstavljajući i ostale projekte čiji je pokrovitelj ova ogranizacija.
Nakon toga, dr Vuletić je održao stručno predavanje za studente pod nazivom Naš Gaj – GAIUS NOSTER o životu i radu jednog od najčuvenijih rimskih pravnika.
U drugom delu ovog naučno-nastavnog skupa, studenti su javno predstavljali rezultate svojih pripremljenih istraživačkih eseja. Tom su prilikom bili podeljeni u grupe:
1.) Staro civilno pravo
2.) Klasično rimsko pravo
3.) Rimska jurisprudencija
4.) Postklasično rimsko pravo
5.) Justinijanova kodifikacija
6.) Recepcija rimskog prava
7.) Moderna nauka o rimskom pravu
8.) Status Liberatis