Poziv za dostavljanje članaka za novi broj časopisa HARMONIUS

HARMONIUS ima zadovoljstvo da najavi da će novo izdanje časopisa biti objavljeno krajem novembra 2017. godine.

Pozivamo vas da predate članak na ne više od 15 strana do 1. oktobra 2017. godine

Poziv Harmonius 2017