Najava XIII Harmoniusove škole prava

XIII
HARMONIUS-OVA ŠKOLA PRAVA

TAMO GDE JE ZAKON KRALJ,
SUDSKA PRAKSA JE KRALJICA

Međunarodna Konferencija o Pravu u Jugoistočnoj Evropi

 Novembar 2018


U saradnji sa