Najava XII Harmoniusove škole prava

AKO ČOVEKU ODUZMETE PRAVA, ON PRESTAJE BITI ČOVEČAN
AKO SUDIJI USKRATITE NEZAVISNOST, ON PRESTAJE BITI PRAVIČAN

Međunarodna Konferencija o Pravu u Jugoistočnoj Evropi

Decembar 2017.