Harmoniusova škola prava – Zlatibor 2012

HARMONIUS-ova Škola Prava
Zlatibor, 23-24.11.2012.

„Temelji pravnog sistema”

Dr VLADIMIR VULETIĆ
Bolonja – nekad i sad

Dr MARKO STANKOVIĆ
Novine u zakonu o Ustavnom sudu

UROŠ NOVAKOVIĆ
Vršenje roditeljskog prava

ĐURA ĐURIĆ
Stečaj danas

Dr NENAD TEŠIĆ
Zaštita poslovne tajne

Dr VESELIN SJEKLOĆA
Snaga prava u građevini

MILOŠ BJELANOVIĆ
Evidencija prava na nepokretnostima u RS