Mirjana Radović – Publikacije

Knjige:

  • Mirjana Marković, Ugovor o međupovezivanju javnih telekomunikacionih mreža, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Službeni glasnik RS, 2008, 308 strana (dopunjen magistarski rad)

Članci: