Održana XIV Harmoniusova škola prava

U Beogradu je u hotelu Moskva, 29. novembra 2019. godine, a u organizaciji udruženja Harmonius, IRZ (Deutsche Stifung für International Rechtliche Zusammenarbeit) i Pravosudne akademije održana XIV Harmoniusova škola prava na temu „Pravni transplanti – pozajmljivanje normi ili pritajena borba za pravnu nadmoć/Legal Transplants – Borrowing Norms or Silent War for Legal Supremacy”. Učesnike međunarodne konferencije, polaznike Pravosudne akademije i studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pozdravili su na svečanom otvaranju doc. dr Nenad Tešić, predsednik udruženja Harmonius, dr. Stefan Pürner, Attorney at Law, Head of Section for “South – East Europe I” (Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Montenegro and Serbia) u IRZ  i direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić.

U ovodnoj sesiji, o samoj temi konferencije, ali i časopisu Harmonius– Journal for Legal and Social Studies in South East Europe,  govorila je Dr Christa Jessel-Holst sa Maks Plank Instituta u Hamburgu, a zatim je dr. Stefan Pürner održao sadržajno predavanje na temu „The Influence of Soil, Climate and Farmers Skills and Needs on the Possibility to Translplant both Plants and Legal Norms“. Na konferenciji je potom prezentovano 28 radova iz različitih oblasti prava, a učešće u radu konferencije su uzeli predavači sa pravnih fakulteta i naučnih instituta iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Kosovske Mitrovice, Zagreba, Ljubljane, Rijeke, Skoplja, Osijeka, Zenice i Viteza.  Izlaganja su pratile zanimljive diskusije između polaznika i predavača.  Na kraju konferencije, učesnicima su uručeni sertifikati od strane Dr Christa Jessel-Holst. Radovi izloženi na ovom međunarodnom skupu objavljeni su u novom broju časopisa Harmonius – Journal for Legal and Social Studies in South East Europe, koji Harmonius

Program konferencije