Vuk Radović

Vuk RadovićVuk Radović je rođen 13. maja 1976. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i Četvrtu beogradsku gimnaziju. U obe škole je bio đak generacije i nosilac diplome “Vuk Karadžić”.

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je 1995. godine i diplomirao krajem 1999. godine sa prosečnom ocenom 9,94. Nakon završetka Fakulteta upisao je poslediplomske studije na privrednopravnom smeru i godinu dana radio kao pripravnik u Prvom opštinskom sudu u Beogradu.

Oktobra 2000. godine primljen je na mesto asistenta-pripravnika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu za predmete Kompanijsko pravo i Trgovinsko pravo. Za iste predmete je 2005. godine izabran za asistenta, a 2008. godine za docenta.

Vuk Radović je u junu 2003. godine odbranio sa odlikom magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temu Stečaj nad imovinom fizičkog lica i stekao titulu magistra pravnih nauka.

U školskoj 2003.-2004. godini je magistrirao sa pohvalom u Sjedinjenim Američkim Državama, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pitsburgu i stekao titulu Legum Magister (LL.M.).

Leto 2006. je proveo u Nemačkoj na tromesečnom istraživanju na Maks Plank Institutu za strano i međunarodno privatno pravo u Hamburgu u cilju uporednopravnog proučavanja oblasti Prava preuzimanja. Na istom institutu je leta 2009. godine proveo dva meseca u cilju istraživanja materije naknade članovima uprave akcionarskih društava.

Vuk Radović je septembra 2007. godine doktorirao sa odlikom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temu Mere odbrane akcionarskog društva od preuzimanja kontrole. Februara 2008. godine ova disertacija je nagrađena od strane Privredne komore Beograda za najbolju doktorsku disertaciju odbranjenu u protekloj školskoj godini.

Najvažniji projekti u kojima je učestvovao doc. Radović su: izrada Nacrta Zakona o stečaju iz 2009. godine, Kodeksa korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije iz 2006. godine i Zakona o preuzimanju akcionarskih društava iz 2005. godine.

Vuk Radović je urednik časopisa Pravo i privreda, član upravnog odbora Udruženja pravnika u privredi Srbije, član organizacionog odbora tradicionalnog savetovanja pravnika u privredi u Vrnjačkoj Banji, arbitar Spoljnotrgovinske arbitraže i Stalnog izbranog suda pri Privrednoj komori Srbije, sekretar Centra za korporativno upravljanje i sekretar specijalitičkih strukovnih studija Korporativno upravljanje i Akcionarska društva, berze i akcije. Napisao je i objavio više monografija i članaka iz oblasti Kompanijskog prava, Korporativnog upravljanja, Stečajnog prava i Prava preuzimanja, i učestvovao je na brojnim prestižnim domaćim i međunarodnim pravnim savetovanjima.