Vanja Bajović

Vanja Bajović

OBRAZOVANJE:

 • 2008 – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
  Magistarske studije, smer krivičnopravnih nauka, Magistarska teza “Sporazum o priznanju krivice” odbranjena sa odlikom u decembru 2008. godine.
 • 2002-2003 – Univerzitet u Bolonji, Italija
  Master studije iz oblasti evropskih integracija (Master in Governance and Politics of European Integration for East, Central and Balkan Europe)
 • 1997-2002 – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu Osnovne studije, Prosečna ocena – 9,61
 • 2000-2001 – Alternativna akademska obrazovna mreža (AAOM) Program “Politička teorija i praksa demokratije”
 • 1993-1997 – III Beogradska gimnazija

PROFESIONALNO ISKUSTVO:

 • Od 2005 – Pravni fakultet univerziteta u Beogradu
  Asistent na predmetu krivično procesno pravo
 • 2009 – Brooklyn Law School u Njujorku, SAD- provela letnji semestar kao JFDP stipendista
 • 2004-2005 – II opštinski sud u Beogradu
  Sudijski pripravnik

STIPENDIJE I NAGRADE

 • 2009 – JFDP stipendija Američkog saveta
 • 2002-2003 – Stipendista italijanske vlade za Master studije u Bolonji
 • 1999-2002 – Stipendista Republičke fondacije za razvoj nauke i umetnosti
 • 2001 – Prva nagrada na takmičenju u besedništvu, u kategoriji zadate teme
 • 1999-2002 – Nagrade Pravnog fakulteta za izuzetne rezultate tokom studija

JEZICI:

 • Engleski
 • Italijanski