Nenad Tešić

Nenad Tešić

Dr Nenad Tešić je rođen 29. maja 1977. godine u Jajcu.

OBRAZOVANJE

  • Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu početkom 2000. godine sa prosečnom ocenom 9.32
  • Magistarsku tezu pod nazivom “Obezbeđenje potraživanja upisom založnog prava u javne knjige” je odbranio sa odlikom 5. maja 2006. godine pred komisijom u sastavu prof. dr Miodrag Orlić, prof. dr Oliver Antić i prof. dr Dragor Hiber
  • Doktorant je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde mu je odobrena izrada doktorske disertacije na temu: “Pactum de cedendo – O prodaji potraživanja kao bestelesnih stvari”

STRUČNO USAVRŠAVANJE

  • Školsku 2004-2005 godinu provodi na “Brooklyn Law School” u New York-u na osnovu stipendije “Junior Faculty Development Program” dodeljene od strane Biroa za obrazovanje i kulturu vlade SAD.
  • Dobitnik je “Max Planck Gesselschaft” doktorske stipendije za istraživanje na “Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht” u Hamburg – u u periodu juli – avgust 2007 i juli-avgust 2010

PROFESIONALNO ISKUSTVO

  • Letnja praksa u advokatskoj kancelariji “Otterbourg Steindler Houston & Rosen PC” u New York-u radeći prevashodno za “Commercial Finance Association” na poslovima vezanim za obezbeđenje potraživanja
  • Predstavljao je Srbiju i Crnu Goru na sedmoj sednici UNCITRAL Radne grupe I (Javne nabavke), u New York – u od 4. do 8. aprila 2005. godine i petnaestoj sednici UNCITRAL Radne grupe III (Saobraćajno pravo) u New York – u od 18. do 28. aprila 2005. godine
  • Zaposlen je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u zvanju docenta za predmet Građansko pravo (opšti deo) i Stvarno pravo
  • U zvanju vanrednog profesora na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je od novembra 2022. godine