Mirjana Radović

Mirjana Radović

Mirjana Radović (rođena Marković) rođena je 22. mart 1980. g. u Beogradu.

Obrazovanje

 • 1986. g. – 1994. g. – Osnovna škola “Đuro Strugar” u Beogradu Prosek: 5,00 (odličan)
 • 1994. g. – 1998. g. – IX beogradska gimnazija “Mihailo Petrović – Alas” u Beogradu Prirodno-matematički smer Prosek: 5,00 (odličan)
 • 1998. g. – 2002. g. – Osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu Pravosudni smer Prosek: 10,00
 • 2002. g. – 2006. g. – Magistarske studije na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu Privrednopravni smer
 • 1/2004. g. – Predmeti Metodologija pravnih nauka i Metodologija društvenih nauka položeni sa najvišom ocenom (10)
 • 12/2004. g. – Usmeni magistarski ispit položen sa odlikom
 • 6/2006. g. – Magisterial rad pod nazivom “Ugovor o međupovezivanju javnih telekomunikacionih mreža” odbranjen sa odlikom
 • 10/2006. g. – 9/2007. g. – LL.M-studije na Pravnom fakultetu Humbolt univerziteta u Berlinu Prosek: 1,1 (odličan; ocene se kreću od 5,0 – najniža do 1,0 – najviša ocena) Magistarski rad pod nazivom “Möglichkeiten und Grenzen des Depotstimmrechts” ocenjen najvišom ocenom (1,0) i nagrađen kao najbolji magistarski rad u školskoj 2006/2007. godini
 • 2007-danas Doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu Tema doktorske disertacije: “Bankarski posao depozita hartija od vrednosti”

Radno iskustvo

 • 2003. g. – 2007. g. – Asistent-pripravnik na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na predmetima: Trgovinsko pravo i Saobraćajno pravo
 • 2007. g. – danas Asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na predmetima: Trgovinsko pravo i Saobraćajno pravo

Nagrade i odlikovanja

 • 1998. g. – 2002. g. – Tri pohvalnice “Sveti Sava” Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu za postignut odličan uspeh u učenju i sticanju znanja
 • 9/2001. g. – Diploma Kraljevske norveške ambasade u Beogradu, kao jedan od najboljih studenata u Republici Srbiji
 • 10/2002. g. – Nagrada iz Fonda “Nenad Eftimovski” za odličan uspeh iz predmeta katedre za pravno-ekonomske nauke
 • 1/2003. g. – Nagrada Fonda “Dr Dragoljuba Atanackovića” za odličan uspeh iz predmeta katedre za krivično pravo
 • 9/2006 – 9/2007 – Stipendija DAAD (nem. Deutschen Akademischen Austausch Dienstes) za LL.M studije na Pravnom fakultetu Humbolt univerziteta u Berlinu
 • 7/2007. g. – Nagrada Bibliotečkog društva prijatelja i sponzora Pravnog fakulteta Humbolt univerziteta u Berlinu za najbolji magistarski rad na temu: “Mogućnosti i granice prava glasa po osnovu depozita”

Projekti, članstva i istraživanja

 • 2003-heute – Udruženje pravnika u privredi Srbije Član Udruženja Član redakcije i sekretar časopisa “Pravo i privreda”
 • 2004. g. – 2005. g. – Reforma pravničkog obrazovanja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu Sekretar i član Komisije Pravnog fakulteta za planiranje i sprovođenje reforme pravničkog obrazovanja
 • 2005. g. – 2006. g. – Kodeks korporativnog upravljanja Rad na projektu Privredne komore Srbije u vidu člana radne grupe za izradu Kodeksa korporativnog upravljanja
 • 7/2006. g. – 10/2006. g. – Maks-Plank institut za uporedno i međunarodno privatno pravo Tromesečno istraživanje na temu “Uvod u telekomunikaciono pravo” na Maks-Plank institutu u Hamburgu (Nemačka)

Znanje stranih jezika

 • engleski – tečno znanje govornog i pisanog engleskog jezika (diploma: Cambridge Certificate of Proficiency in English; ocena: A; ocene se kreću od F – najniža do A – najviša ocena)
 • nemački – tečno znanje govornog i pisanog nemačkog jezika (diploma: TestDaF; ocene: čitanje – 5, pisano izražavanje – 5, usmeno izražavanje – 5, slušanje – 5; ocene se kreću od 1 – najniža do 5 – najviša ocena)
 • francuski – dobro pasivno znanje
 • ruski – dobro pasivno znanje