Filip Bojić

Filip BojićFilip Bojić rođen je 18. juna 1986. godine u Beogradu, gde je završio Osnovnu školu “Žikica Jovanović Španac” i Devetu beogradsku gimnaziju “Mihajlo Petrović Alas”. Na Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisao se školske 2005/06. godine i na njemu je diplomirao 20. oktobra 2009. godine. Iste godine upisuje diplomske akademske (master) studije, smer za Radno i socijalno pravo.

Nagrađen je nagradom Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu za postignut odličan uspeh u školskoj 2008/09. godini. Na takmičenju studenata prava u besedništvu, koje organizuje Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006. godine osvojio je drugu nagradu žirija u kategoriji zadata tema, dok je 2009. godine osvojio nagradu stručnog žirija za ukupnog pobednika takmičenja, prvu nagradu stručnog žirija u kategoriji slobodna tema i prvu nagradu publike za najbolju besedu.

Tokom osnovnih studija učestvovao je u radu brojnih stručnih grupa, a takođe je i izradio i odbranio dvanaest seminarskih radova. Pohađao je veliki broj kurseva i seminara na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Učestvovao je u organizaciji Letnje škole “Romi, pravno-politička dimenzija” i Letnje škole “Zabrana diskriminacije osoba sa invaliditetom”. Obe organizovane na Pravnom fakultetu.

Učestvovao je na Trećoj pravnoj školi Harmonius akademiji, koja je održana novembra 2009. godine na Zlatiboru, održavši predavanje na temu “Migracije radnika u Evropskoj uniji” Bojić je učestvovao i u radu Letnje škole “Regional Summer school on Social Security Co-ordination”, u organizaciji Saveta Evrope održanoj u Mavrovu (Makedonija) u periodu od 16-29. maja 2010. godine. Završni test položio je sa najvećim odlikama (magna cum laude). Uzeo je učešće i na Kopaoničkoj školi prirodnog prava (2008, 2009) , kao i na Savetovanju pravnika u organizaciji Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije (Zlatibor, 2010).

Obavljao je funkciju studenta prodekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bio je član Studentskog parlamenta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (dva mandata), član Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i član Veća društveno-humanističkih nauka Univerziteta u Beogradu. Učestvovao je u nekoliko humanitarnih akcija prvog studentskog humanitarnog fonda “Osmeh na dar”.

Govori engleski jezik, služi se ruskim i španskim jezikom.

Septembra 2010. godine izabran je zvanje saradnika u nastavi za radnopravnu naučnu oblast- predmet Radno i socijalno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.