Emilija Mišćenić

EMILIJA-MISCEVIC_medium

Emilia Mišćenić, Dr. Iur. (Graz), LL.M. (Saarland), je izvanredna profesorica na Katedri za međunarodno i europsko privatno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Međunarodnu znanstvenu karijeru započinje na magistarskom znanstvenom studiju prestižnog Europa-Instituta Sveučilišta u Saarlandu, te nastavlja na poslijediplomskom doktorskom znanstvenom studiju Pravnog fakulteta Karl-Franzens Sveučilišta u Grazu. Po njegovom završetku objavljuje znanstvenu monografiju na njemačkom jeziku Gegenwart und Zukunft der Verbraucherkreditverträge in der EU und in Kroatien (LIT Verlag, 2010). Za posebni doprinos monografije znanosti Odbor Hrvatskog sabora dodjeljuje joj godišnju Državnu nagradu za znanost za znanstvene novake u području društvenih znanosti 2011. godine. Znanstveni rad profesorice je međunarodno priznat u krugu eksperata europskog prava, a potvrdu čega predstavlja citat nezavisne odvjetnice Trstenjak u predmetu Suda EU-a C-453/10, Pereničová et Perenič. Znanstveno se usavršava na nizu međunarodnih znanstvenih institucija poput Max-Planck-Instituta za komparativno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu, Instituta za međunarodno i europsko javno pravo Sveučilišta u Tilburgu, Europa – Instituta u Sveučilišta u Saarlandu, Pravnog fakulteta Karl-Franzens Sveučilišta u Grazu, a kao gostujući profesor predavala je na Pravnom i ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Bayreuthu i na Pravnom fakultetu Katoličkog Sveučilišta u Lilu. Dobitnica je Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za ak. god. 2010./2011. zbog posebnih zasluga u znanstvenoistraživačkom i nastavnom radu, a 2013. g. odabrana u dvadeset najuspješnijih znanstvenih novaka u zemlji prema kriterijima izvrsnosti. Suosnivačica je međunarodne znanstvene mreže Global Legal Network u okviru koje zajedno sa prof.dr.sc. Aurélien Raccah objavljuje suuredničku knjigu Legal Risks in EU Law – Interdisciplinary Studies on Legal Risk Management and Better Regulation in Europe (Springer 2016). Autorica je prvog udžbenika od posebne važnosti za čitavu regiju Europsko privatno pravo (Školska knjiga 2019) i u koautorstvu sa prof.dr.sc. Silvijom Petrić monografije Nepoštenost valutne klauzule u CHF i HRK/CHF kreditima (Narodne novine 2020).