Balša Kašćelan

Balša Kašćelan            

  OBRAZOVANJE:

 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu Diplomirao februara 2000 god. prosek 9,58 Pohvalnica Pravnog fakulteta za odličan uspeh 1995/1996
 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu Odbranjena magistarska teza: “Odnos parničnog i ostavinskog postupka” sa odlikom, pred komisijom u sastavu: Prof. dr Veroljub Rajović, prof. dr Olga Cvejić Jančić, prof. dr Oliver Antić. Odbranjena doktorska teza: “Odnos redovnih pravnih lekova u parničnom i ostavinskom postupku” sa odlikom, pred komisijom u sastavu: Prof. dr Veroljub Rajović, prof. dr Gordana Stanković, prof. dr Oliver Antić, prof.dr Ranka Račić, doc. dr Monika Milošević.

RADNO ISKUSTVO:

 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu Asistent pripravnik za naučnu oblast Nasledno pravo, 10 maj 2000. godine
 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu Asistent za naučnu oblast Nasledno pravo, 27 jun 2006. godine-2010. godine
 • Lobistička kancelarija Palombo and Cerrel, Washington DC, USA 2005

PROJEKTI:

 • “Ugovori u naslednom pravu”, (uporedno pravo, pravo SCG, zabranjeni i dopušteni ugovori)», Projekat: Institucije pravne države u uslovima tranzicije, Pravo i privreda i procesi integracije, Beograd, 2003. Učestvovao kao autor.
 • “Zakon o medijaciji”, Projekat medijacije na Pravnom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo, 2008. Učestvovao kao predavač.
 • “Političko i privredno lobiranje”, Seminar održan u Privrednoj komori Srbije, 2009. Učestvovao kao predavač.
 • “Značaj lobiranja u savremenom svetu”, Seminar održan na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2009. Učestvovao kao predavač.

STUDIJSKI BORAVCI:

 • Junior faculty development program – Pittsburgh University Akademska godina 2004/2005 (Učestvovao u radu Instituta za Istočnoevropske studije u Pitsburgu, kao predavač na temi: Novija politička istorija Srbije i Crne Gore).
 • Instituto Parola – Firenza Akademska godina 2006

UČEŠĆE NA SKUPOVIMA:

 • Kopaonička škola prirodnog prava 2000-2004 2005-2008

ČLANSTVA I IMENOVANjA:

 • Udruženje pravnika Srbije Beograd, od 2000 do danas
 • Udruženje JFDP stipendista Srbije Beograd, od 2005 do danas
 • Predsednik Upravnog odbora Društva lobista Srbije 2008-2009

STRANI JEZICI:

 • Engleski
 • Italijanski