Nagradni konkursi

konkursiKonkurs:

HARMONIUS-ova godišnja nagrada iz oblasti pravnih studija privatnog i poslovnog prava za najbolji

  • Studentski rad
  • Master rad
  • Doktorat

u regionu jugoistočne Evrope za 2011. godinu.