Vladimir Vuletić

Vladimir VuletićRođen u Šapcu gde je završio Osnovnu školu “Janko Veselinović” i Šabačku gimnaziju.

Tokom osnovne škole i gimnazije više puta nagrađivan. Petostruki je pobednik Republičke smotre recitatora (Velika Plana, 1989, Užice, 1991, 1993, 1995, 1997. godine). Baveći se amaterski glumom u Dramskom studiju Šabačke gimnazije, 1995. godine osvojio prvu nagradu za ukupno najbolje glumačko ostvarenje na 37. Republičkom takmičenju amaterskih pozorišta Srbije u Kuli.

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisao juna 1997. godine i na istom diplomirao juna 2001. godine kao najbolji student generacije.

Tokom osnovnih studija na Pravnom fakultetu više puta nagrađivan: dobitnik je četiri godišnje nagrade Pravnog fakulteta za postignut uspeh u studiranju, nagrada za najboljeg studenta iz fondova Beogradske banke, Narodne banke Srbije, Kraljevskog doma Karađorđevića i Univerziteta u Beogradu.

Bio je stipendista Vlade Republike Srbije i Kraljevske Norveške ambasade u Beogradu za postignut uspeh u akademskom sticanju znanja.

Trostruki je pobednik Takmičenja u besedništvu na Pravnom fakultetu u Beogradu (1998, 2000, 2001. godine), dvostruki pobednik Saveznog takmičenja pravnih fakulteta u besedništvu (Niš, 2000, Beograd, 2001. godine) i trostruki pobednik Međunarodnog tamičenja u besedništvu Sirmium – Lux Verbi (Sremska Mitrovica, 1998, 2000, 2001. godine).

Oktobra 2001. godine upisao poslediplomske studije na Pravnom fakultetu u Beogradu na smeru pravnoistorijskih nauka. Decembra 2002. godine odbranio seminarski rad poslediplomskih studija pod nazivom Sabinijanci i prokuleanci.

Marta 2003. godine izabran u zvanje asistenta – pripravnika za užu naučnu oblast Rimsko pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pored matičnog predmeta, rukovodio vežbama i iz predmeta Nacionalna istorija države i prava, Opšta pravna istorija (sada Uporedna pravna tradicija) i Retorika.

Novembra 2006. godine odbranio magistarsku tezu pod nazivom Odgovornost prodavca za fizičke nedostatke stvari u klasičnom rimskom pravu.

Jula 2010. godine odbranio sa odlikom doktorsku disertaciju pod nazivom Zaštita prava kupca – doprinos rimskog klasičnog prava razvoju evropskog privatnog prava.

Juna 2007. izabran za asistenta Pravnog fakulteta za užu naučno-nastavnu oblast Rimsko pravo, a aprila 2010. ponovo izabran u isto zvanje.

Tokom poslediplomskih studija 2003. godine koristio je stipendiju za studijsko usavršavanje Pravnog fakulteta Univerziteta Tjulejn iz Nju Orleansa (Tulane University School of Law, New Orleans – USA) u okviru Letnje škole pomorskog i uporednog prava na Rodosu (Grčka).

Učesnik je Međunarodnog kongresa State and private economy in antiquity aprila 2003. godine u Beogradu.

Učesnik je međunarodnih susreta po pokroviteljstvom UNESKO-a Kopaonička škola prirodnog prava 2003, 2004, 2006, 2007, 2008. i 2010. godine

Učesnik je avgusta 2004. godine Međunarodnog kongresa European Union: Legal reform program and democracy, Igalo (Crna Gora) na kojem je saopštio referat Rezolucija 1244 UN i kosovska realnost.

Tokom 2005. godine sarađivao na fakultetskom projektu Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU.

Učesnik je i referent na Savetovanju Od caveat emptor do caveat venditor, Kragujevac, 2009.

Član je udruženja Harmonius, na čijoj je prvoj školi prava (Zlatibor, 2007.) pod nazivom Uticaj pravnih normi na život pojedinca održao predavanje pod nazivom Forenzičko, epideiktičko i deliberativno besedništvo, dok je na drugoj školi (Zlatibor 2008.) pod radnim nazivom Kuda ide privatno pravo učestvovao sa predavanjem Evropski građanski zakonik – pro et contra.

Sekretar Katedre za pravnu istoriju Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu bio je u dva mandata (2003-2008.), član je Forum-a Romanum-a – Kluba ljubitelja rimskog prava i antike i član Institutio oratoria-e – Centra za besedništvo (NVO – Beograd).

Govori i piše engleski jezik a služi se nemačkim i latinskim.