Harmonius

Glavni urednik: Christa Jessel-Holst (Maks Plank Institut, Hamburg, Nemačka)
Urednici: Mirjana Radović, Milena Đorđević, Nenad Tešić
Uređivački odbor: Vanja Bajović, Slavko Đorđević, Hano Ernst, Lazar Jovevski, Balša Kašćelan, Svetislav Kostić, Snežana Marković, Zlatan Meškić, Bojan Milisavljević, Emilia Mišćenić, Nataša Petrović Tomić, Stefan Pürner, Vuk Radović, Angel Ristov, Marko Stanković, Nenad Vujić, Vladimir Vuletić
Međunarodni naučni savet: Bettina Mia Bujnakova (Nemačka), Nataša Hadžimanović (Švajcarska), Tatjana Josipović (Hrvatska), Florian Grisel (Francuska), Rainer Kulms (Nemačka), Eugenia Kurzynsky-Singer (Nemačka), Damjan Možina (Slovenija), Yuko Nishitani (Japan), Meliha Povlakić (Bosna i Hercegovina), Oliver Remien (Nemačka), Hannes Rösler (Nemačka)
Sekretar: Filip Bojić
Izdavač: Harmonius, 11000 Beograd, www.harmonius.org Bulevar Zorana Đinđića 123v
Dizajn: Peđa Hadžimanović
Štampa: Dosije , Beograd studio
Tiraž: 200
Izlazi: Jednom godišnje
Uputstvo za autore

 Harmonius 2020 download
 Harmonius 2019 download
 Harmonius 2018 download
 Harmonius 2017 download
 Harmonius 2016 download
 Harmonius 2015 download
 Harmonius 2014 download
 Harmonius 2/2013 download
 Harmonius 1/2013  download
 Harmonius 1/2012 download

Svi materijali (slike i tekstovi) na web-stranici Harmonius su postavljeni isključivo u edukativne svrhe i nisu za komercijalnu upotrebu.