Konkurs 2015

Harmonius poziva sve studente master i doktorskih studija u regionu Jugoistočne Evrope da pošalju svoje radove ili da u njihove ime to učine njihovi mentori, kako bi se prijavili na
KONKURS
za

HARMONIUS-ovu godišnju nagradu
“MIHAILO KONSTANTINOVIĆ”
iz oblasti pravnih studija privatnog i poslovnog prava za
– najbolji master rad
– najbolji doktorat
u regionu Jugoistične Evrope za 2015. godinu.

Svi radovi moraju biti odbranjeni u periodu od 31.08.2014. do 31.08.2015. na matičnim Univerzitetima i poslati sa potvrdom o uspešnoj odbrani u elektronskom formatu na mail adresu harmonius.org@gmail.com i nenad.tesic@ius.bg.ac.rs najkasnije do 30. 09.2015. godine.
Pobednicima na konkursu nagrade će biti uručene na Harmonius -ovoj Školi Prava na Zlatiboru od 26-29. XI 2015 godine.
Harmonius zadržava pravo, da uz dodatnu saglasnost Autora, radove koji učestvuju na Konkursu, objavi na sajtu www.harmonius.org.