Harmoniusova škola prava – Zlatibor 2014

U periodu od 20. do 23. XI 2014. godine na Zlatiboru je u organizaciji udruženja HARMONIUS održana IX Harmonius-ova škola prava (Harmonius School of Law ) Zlatibor 2014, na temu „Pravni optimizam – novi talas u tumačenju odnosa prava i pravde“ (Legal Optimism – The New Wave in Interpretation of the Relation Between Law and Justice). Na ovogodišnjem Savetovanju studenti su imali priliku da slušaju izlaganja predavača sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu: prof. dr Vuka Radovića, prof. dr Igora Vukovića, prof. dr Bojana Milosavljevića, doc. dr Vladimira Vuletića, doc. dr Mirjane Radović, doc. dr Marka Stankovića, doc. dr Nenada Tešića, asistenta dr Katarine Dolović i asistenta Dalibora Đukića. Pored nastavnika Pravnog fakulteta u Beogradu, učešće na savetovanju uzeli su i predavači i studenti sa Pravnih fakulteta iz Ljubljane, Sarajeva, Vukovara, Istočnog Sarajeva, Kragujevca, Podgorice i Skoplja. Radovi izloženi na ovom međunarodnom skupu biće objavljeni, u okviru posebnog broja časopisa: Harmonius – Journal for Legal and Social Studies in South East Europe, koji Harmonius izdaje u saradnji sa Nemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju – IRZ. Tokom Škole, organizovan je i Harmonius Young Scholar Roundtable – Okrugli sto mladih naučnika u Jugoistočnoj Evropi na kome su studenti master i doktorskih studija izlagali svoje radove i diskutovali o aktuelnim pravnim pitanjima u regionu, kao i promocija Studentske revije za privredno pravo.