Harmoniusova škola prava – Zlatibor 2009

27-28 XI 2009. godine

 

  TREBA LI SRBIJA EVROPSKOJ UNIJI

 

Mr Nenad Tešić

Sreća je lepa , samo kada je čuva bračni ugovor

Miloš Stanković LL.M

O nedostojnost ostaviočevog ubice

Marko Milutinović LL.M

Pravo pravnog lica na novčanu naknadu nematerijalne štete u EU

Đorđe Krivokapić LL.M

Žigovi, internet i sukob zakona

Ivana Dragić

“I bolje od originala” – zaštita žiga u EU

Filip Bojić

Mobilnost radnika u EU