Zakoni i komentari

Zakon o krivičnom postupku Savezne Republike Nemačke download
Uputstvo za krivični postupak i postupak kažnjavanja novčanom kaznom (RiStBV SR Nemačke) download
Nemačko ugovorno pravo osiguranja sa prevodom zakona (VVG) download