Privatno pravo

Članci

Nenad Tešić

Balša Kašćelan

  • “Isključenje nužnih naslednika i nedostojnost za nasleđivanje”, Pravni život, Beograd, 10-2003.
  • “Negativna nasledna izjava – Ius Abstinendi”, Pravni život, Beograd, 10-2005.
  • “Usmeni testament (pozitivnopravne odredbe i istorijskopravna analiza)”, Zbornik Pravnog fakulteta, Pale, 2006.
  • “Pretpostavke priznanja i izvršenja stranih sudskih odluka kao element pravne sigurnosti”, Pravo i Privreda, Beograd, 5-8, 2006.
  • “Zlostavljanje žene u braku”, Pravni život, Beograd, 11-2006.
  • “O mogućim aspektima delovanja javnog beležnika u ostavinskom postupku”, Pravni život, Beograd, 10-2007.
  • “O stranačkoj i parničnoj sposobnosti privrednih društava”, Pravni Život, Beograd, 11-2008.
  • “Pravni okvir lobiranja”, Izazovi evropskih integracija, Službeni glasnik, Beograd, br. 4. 2009.
  • “Svojeručno zaveštanje u italijanskom pravu”, Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2010.
  • Uloga i mesto zakona o lobiranju u političkom sistemu Srbije, Srpska politička misao, 3/2010 str 135 -152

Miloš Stanković

Vladimir Vuletić