Đorđe Krivokapić

Đorđe KrivokapićĐorđe Krivokapić radi kao asistent na Fakultetu Organizacionih Nauka Univerziteta u Beogradu gde izvodi nastavu na predmetima Poslovno pravo i Pravne osnove informacionih sistema. Pre angažovanja na FON-u Đorđe je radio kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Karanović & Nikolić , vodećoj kancelariji u oblasti privrednog prava na zapadnom balkanu, gde je učestvovao u brojnim uspešnim transakcijama i projektima u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Pre karijere u advokaturi Đorđe je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekao diplomu LL.M. (Master of Laws) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pittsburgh-u, USA. Đorđe se trenutno nalazi na drugoj godini doktorskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde istražuje probleme međunarodnog sukoba zakona u vezi sa povredom ličnih prava i prava na privatnost putem Interneta, naročito uticaj ovih povreda na pitanje sudske jurisdikcije, merodavnog prava i priznanje i izvršenja sudskih odluka. Tokom leta 2010. godine Đorđe se usavršavao u okviru Berkman centra za Internet i društvo Pravnog fakulteta Univerziteta Harvard.